Produkty


Firma

<b>Nabízíme našim zákazníkům komplexní dodávky ve strojírenství</b>
<li>Konstrukční činnost
<li>Svařování
<li>Strojní obrábění
<li>Nákup subdodávek a komponentů
<li>Nátěry a další typy povrchových úprav
<li>Montáž strojů včetně pneumatiky, hydrauliky a elektro 
<li>Uvádění zařízení do provozu </li>
Nabízíme našim zákazníkům komplexní dodávky ve strojírenství
 • Konstrukční činnost
 • Svařování
 • Strojní obrábění
 • Nákup subdodávek a komponentů
 • Nátěry a další typy povrchových úprav
 • Montáž strojů včetně pneumatiky, hydrauliky a elektro
 • Uvádění zařízení do provozu
 • <b>Historie v datech </b>
Vznik sesterské společnosti SE-MI Service, a.s. v roce 1996 
SE-MI Service je výrobce a dodavatel strojírenských výrobků, průmyslových zařízení, zejména dopravní techniky pro dobývací průmysl. 
SE-MI Service pokračovatelem Závodů mechanizace a automatizace, založených v roce 1951, původně výrobce prototypů důlních strojů a zařízení
  Historie v datech
  Vznik sesterské společnosti SE-MI Service, a.s. v roce 1996
  SE-MI Service je výrobce a dodavatel strojírenských výrobků, průmyslových zařízení, zejména dopravní techniky pro dobývací průmysl.
  SE-MI Service pokračovatelem Závodů mechanizace a automatizace, založených v roce 1951, původně výrobce prototypů důlních strojů a zařízení

  2003 - založení společnosti SE-MI Engineering s.r.o. 
Od počátku se společnost zaměřila hlavně na dodávky do zemí západní Evropy
2003 - první dodávky do Německa - stavebnictví - výstavba železnic
Dodávky dopravníků pro gumárenský průmysl - výroba pneumatik. Dodávky jsou určeny pro koncové zákazníky Michelin, Good Year, Cotinental, Pirelli, Dunlop, Barum průběžně od roku 2004
Výroba a dodávka prvních komplexních manipulačních zařízení včetně instalace a uvádění do provozu u koncového zákazníka v roce 2006
  2003 - založení společnosti SE-MI Engineering s.r.o.
  Od počátku se společnost zaměřila hlavně na dodávky do zemí západní Evropy
  2003 - první dodávky do Německa - stavebnictví - výstavba železnic
  Dodávky dopravníků pro gumárenský průmysl - výroba pneumatik. Dodávky jsou určeny pro koncové zákazníky Michelin, Good Year, Cotinental, Pirelli, Dunlop, Barum průběžně od roku 2004
  Výroba a dodávka prvních komplexních manipulačních zařízení včetně instalace a uvádění do provozu u koncového zákazníka v roce 2006

  Výroba dopravníkových linek pro zařízení na recyklaci elektronického odpadu od roku 2007
Zahájení výroby vibračních třídičů pro těžební průmysl v roce 2008
<b>SE-MI Engineering nabízí komplexní řešení ve strojírenství včetně konstrukčních prací, strojírenské výroby a ocelových konstrukcí, včetně instalace a uvádění do provozu u zákazníka. Máme k dispozici tým vyškolených pracovníků, kteří jsou připraveni nalézt nejvhodnější řešení pro naše zákazníky. </b>
  Výroba dopravníkových linek pro zařízení na recyklaci elektronického odpadu od roku 2007
  Zahájení výroby vibračních třídičů pro těžební průmysl v roce 2008
  SE-MI Engineering nabízí komplexní řešení ve strojírenství včetně konstrukčních prací, strojírenské výroby a ocelových konstrukcí, včetně instalace a uvádění do provozu u zákazníka. Máme k dispozici tým vyškolených pracovníků, kteří jsou připraveni nalézt nejvhodnější řešení pro naše zákazníky.